ติดต่อเรา

บริษัท เลโก้ อิเลคทริค จำกัด

บริษัท เลโก้ อิเลคทริค จำกัด เป็นบริษัทฯ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และบริการรับประกอบ ออกแบบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าต่างๆทุกระบบ ทุกขนาด โดยการดูแลจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และควบคุมการผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า

  LEGO ELECTRIC CO., LTD.

  72/127 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล
  เขตธนบุรี กทม. 10600
  โทร. 02-465-7395-8
  แฟกซ์. 02-465-7399

  อีเมล: legoelectricth@gmail.com