ติดต่อเรา

บริษัท เลโก้ อิเลคทริค จำกัด

บริษัท เลโก้ อิเลคทริค จำกัด เป็นบริษัทฯ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และบริการรับประกอบ ออกแบบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าต่างๆทุกระบบ ทุกขนาด โดยการดูแลจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และควบคุมการผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า

LEGO ELECTRIC CO., LTD.

72/127 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กทม. 10600
โทร. 02-465-7395-8
แฟกซ์. 02-465-7399

อีเมล: legoelectricth@gmail.com